м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Анонси подій

 • 08 Липня

  Монографія з медичного права із назвою: «Єдиний медичний простір України: правові та організаційні засади створення та функціонування»

  Національна академія правових наук України

  Національна академія медичних наук України

  Київський регіональний центр НАПрН України

  Центр медико-правових досліджень  НАПрН України та НАМН України

   

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у написанні колективної монографії з медичного права із назвою:

  «Єдиний медичний простір України: правові та організаційні засади створення та функціонування»

   

  Орієнтовна структура монографії:

  1. Єдиний медичний простір України: сутність, ознаки, характеристики.
  2. Базові принципи формування єдиного медичного простору України
  3. Державні, комунальні, відомчі та приватні медичні заклади як функціональні складові єдиного медичного простору України.
  4. Нормативно-правове забезпечення формування єдиного медичного простору України.
  5. Єдиний медичний простір у контексті сучасної медичної реформи в Україні.
  6. Позитивний зарубіжний досвід реалізації проектів єдиного медичного простору.
  7. Вектори розвитку організаційно-правового забезпечення єдиного медичного простору України.

  До участі у написанні колективної монографії запрошуються юристи та лікарі, науковці, практичні працівники сфери охорони здоров’я,  викладачі закладів вищої освіти.

  За результатами друку колективна монографія буде розіслана до провідних бібліотек України, автори ж отримають Новою поштою авторський примірник.

  Публікація у рамках колективної монографії безкоштовна.

  Вимоги до подання матеріалів:

  • Обсяг – 7-10 сторінок, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
  • Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора.
  • Другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи автора (авторів) (подвійний абзац).
  • Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва матеріалу.
  • Далі йде текст, вирівняний по ширині.
  • Посилання на джерела оформлюються у квадратних дужках (наприклад, [3, с. 89]). Виноски не застосовувати.
  • Наприкінці тексту, у разі потреби розміщують список використаних джерел
  • Назва файлу – прізвище автора. Наприклад: Petrov.doc

  До матеріалу необхідно додати заявку, у якій зазначити:

  1. ПІБ автора.
  2. Науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посада.
  3. Координати для зв’язку (номер телефону, електронна адреса, поштова адреса з індексом).
  4. Адреса відділення Нової пошти, ПІБ та номер телефону отримувача для направлення примірника колективної монографії.

  Назва файлу – прізвище автора. Наприклад: Petrov zayavka.doc

  Матеріали необхідно направляти у термін до   8 липня 2019 р.

   

  Координати для зв’язку:

  Центр медико-правових досліджень Національної академії правових наук та Національної академії медичних наук України

  cmpd2018@ukr.net        

  cmpd2018@gmail.com

  Тел.: 097-225-12-15 (помічник керівника Центру Марія Дяченко).