АСПІРАНТУРА
Київського регіонального центру Національної академії правових наук України

діє відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти за освітньо- науковою програмою Право, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, зі спеціальності 081 Право на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №100-л від 03.06.2022 року. Ліцензійний обсяг 23 особи на рік.

МИХАЙЛОВА Ірина Юріївна

aspirantura@krc.academy

📞 (097) 945 21 65

Нормативно-правова база

Вступникам до аспірантури

Новини

Громадське обговорення ОНП

Рейтинговий список вступників до аспірантури