м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Центр досліджень проблем кримінальної юстиції НАПрН України

 • Центр досліджень проблем кримінальної юстиції НАПрН України

  Керівник – член-кореспондент НАПрН України

  доктор юридичних наук, професор

  Музика Анатолій Ананійович

  Центр утворений на підставі постанови президії НАПрН України № 106/4 від 15 червня 2018 року «Про створення Наукових центрів, затвердження положень про них та погодження кандидатур керівників центрів» з метою вивчення та аналізу стану, структури та динаміки злочинності в Україні та її регіонах, окремих груп та видів злочинів; діяльності органів кримінальної юстиції щодо протидії злочинності.

  Основні завдання Центру:

  • аналіз стану, структури та динаміки злочинності в Україні та її регіонах;
  • аналіз стану та динаміки окремих груп та видів злочинів в Україні та її регіонах;
  • визначення соціально-економічних процесів, які впливають на стан злочинності в Україні, її регіонах, окремих сферах соціальної життєдіяльності та оцінка характеру та ступеня їх впливу;
  • вивчення діяльності органів кримінальної юстиції України в цілому та за окремими напрямами роботи, в тому числі в розрізі регіонів;
  • розроблення рекомендацій щодо покращення діяльності органів кримінальної юстиції;
  • озроблення заходів запобігання злочинності в Україні, окремих регіонах, сферах соціальної життєдіяльності;
  • розроблення новітніх методик аналізу злочинності в України, її регіонах, окремих сферах соціальної життєдіяльності;
  • дослідження сучасних кримінально-правових, процесуальних і кримінально-виконавчих проблем, а також проблем у сфері оперативно-розшукової діяльності.

  Інформаційне, методичне та організаційно-технічне забезпечення роботи Київського регіонального центру НАПрН України, наукових центрів та інших структурних підрозділів здійснює Відділ науково-методичного та організаційного забезпечення діяльності Київського регіонального центру НАПрН України, який є структурним підрозділом Управління планування і координації правових досліджень в Україні апарату президії Національної академії правових наук України.