м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Центр порівняльного та зарубіжного права Національної академії правових наук України

 • Центр порівняльного та зарубіжного права Національної академії правових наук України

  Керівник – член-кореспондент НАПрН України

  доктор юридичних наук, професор

  Довгерт Анатолій Степанович

  Центр утворений на підставі постанови президії Національної академії правових наук України № 107/4 від 29 вересня 2018 року з метою здійснення і координації наукових досліджень, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, інформаційної, аналітичної, експертної допомоги державним органам, організаціям, підприємствам і громадянам України та інших держав у сфері порівняльного та зарубіжного права, взаємодії українського права із зарубіжним, міжнародним та європейським правом.

  Основні завдання Центру:

  • підготовка пропозицій закладам вищої освіти та Міністерству освіти і науки України для покращення порівняльно-правової підготовки юристів;
  • здійснення порівняльно-правових досліджень;
  • проведення експертних досліджень у галузі права (науково-правові експертизи), у тому числі, але не виключно, з порівняльно-правової тематики, надання експертних висновків;
  • координація відповідно до пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної правової науки науково-дослідної діяльності наукових установ НАПрН України, навчальних закладів юридичного профілю Київського регіону з актуальних проблем порівняльного права;
  • організація проведення наукових і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів» та інших наукових та науково-практичних заходів з проблем порівняльного права;
  • участь у роботі національних і міжнародних громадських організацій та в організованих ними заходах з питань порівняльного права та інше.

  Інформаційне, методичне та організаційно-технічне забезпечення роботи Київського регіонального центру НАПрН України, наукових центрів та інших структурних підрозділів здійснює Відділ науково-методичного та організаційного забезпечення діяльності Київського регіонального центру НАПрН України, який є структурним підрозділом Управління планування і координації правових досліджень в Україні апарату президії Національної академії правових наук України.