м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Центр з дослідження правових проблем розвитку громадянського суспільства НАПрН України

 • Центр з дослідження правових проблем розвитку громадянського суспільства НАПрН України

  Керівник – дійсний член (академік) НАПрН України

  доктор юридичних наук, професор

  Оніщенко Наталія Миколаївна

  Центр утворений на підставі постанови президії НАПрН України № 106/4 від 15 червня 2018 року «Про створення Наукових центрів, затвердження положень про них та погодження кандидатур керівників центрів» з метою сприяння реалізації на території Київського регіону державної та регіональної політики у сфері розвитку громадянського суспільства в Україні, реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

  Основні завдання Центру:

  • науково-правове забезпечення виконання на території Київського регіону завдань Національної академії правових наук України та її Київського регіонального центру у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні; забезпечення координації діяльності наукових установ НАПрН України, навчальних закладів юридичного профілю Київського регіону у розробленні наукових проблем функціонування і розвитку громадянського суспільства в Україні;
  • сприяння налагодженню конструктивної взаємодії та ефективного діалогу органів виконавчої влади, правоохоронних органів та судів міста Києва і Київської області з установами та громадськими організаціями, що функціонують на території Київського регіону у сфері розвитку громадянського суспільства;
  • забезпечення співробітництва НАПрН України та Регіонального центру з органами виконавчої влади, правоохоронними органами і судами міста Києва і Київської області щодо розробки та виконання місцевих програм, планів, заходів тощо, спрямованих на розвиток громадянського суспільства в Україні; забезпечення співпраці НАПрН України та Регіонального центру з громадськими об'єднаннями юридичного профілю, що функціонують на території Київського регіону, сприяння їх діяльності;
  • налагодження співпраці НАПрН України та Регіонального центру з міжнародними організаціями громадянського суспільства з питань, віднесених до віддання Центру;
  • наукове забезпечення нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста Києва та Київської області у сфері розвитку громадянського суспільства в Україні;
  • сприяння підвищенню рівня правосвідомості та правової культури населення, поширенню юридичних знань, забезпечення на території Київського регіону правопросвітницької діяльності з питань розвитку громадянського суспільства в Україні.

  Інформаційне, методичне та організаційно-технічне забезпечення роботи Київського регіонального центру НАПрН України, наукових центрів та інших структурних підрозділів здійснює Відділ науково-методичного та організаційного забезпечення діяльності Київського регіонального центру НАПрН України, який є структурним підрозділом Управління планування і координації правових досліджень в Україні апарату президії Національної академії правових наук України.