Київський регіональний центр Національної академії правових наук України оголошує прийом на навчання до аспірантури за очною (денною) та заочною формами навчання в 2022 році

Аспірантура_Оголошення_2022