м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

 • Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

  Утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 582 «Про створення Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності».

  На базі Інституту здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження на перетині інтелектуальної власності та біотехнологій, біологічної безпеки, зеленої економіки та екології, ІТ-технологій; енергозберігаючих технологій, інновацій, агробізнесу, національної безпеки та оборони тощо. 

  Сьогодні в Інституті розвиваються нові науково-практичні напрями, функціонують центри та лабораторії, серед яких Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності, Центр наукових досліджень інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку, Лабораторія комерціалізації та трансферу технологій.  

  Інститут займається наданням консультацій з питань, що стосуються права та економіки інтелектуальної власності, цивільного, цивільно-процесуального, фінансового, господарського права тощо; реєстрацією прав на твори, об’єкти патентного права, засоби індивідуалізації; проведенням судових експертиз та спеціальних досліджень з питань інтелектуальної власності; оцінкою та аудитом інтелектуальної власності; консультаціями щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, підготовкою проектів договорів, підготовкою висновків щодо укладених договорів тощо. 

  Інститут щорічно видає збірники наукових праць «Питання інтелектуальної власності», є засновником та співзасновником періодичних науково-практичних журналів «Теорія і практика інтелектуальної власності» та «Медичне право», що включені до міжнародних наукометричних баз даних. 

  Інститут бере активну участь у навчально-освітньому процесі. Започатковує проведення галузевих літніх шкіл, освітніх сертифікатних програм, регулярних тренінгів та науково-практичних семінарів з окремих аспектів права інтелектуальної власності. Інститут також є співзасновником науково-освітніх центрів з інтелектуальної власності, виступає майданчиком для проходження виробничої практики та підвищення кваліфікації студентами та викладачами з усієї країни.

  Інститут є засновником власної наукової школи з права інтелектуальної власності та економіки інтелектуальної власності. Свій досвід та зусилля з виховання молодого покоління дослідників віддають гранди інтелектуальної власності, що розбудовували систему правової охорони інтелектуальної власності в незалежній Україні.

  Інститут активно співпрацює з міжнародними центрами, що спеціалізуються на сфері інтелектуальної власності, Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Партнерами є наукові інституції чи університети Польщі, Словаччини, Німеччини, Іспанії тощо.

  Офіційний сайт інституту