м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України

 • Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України

  Утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 671 від 21 червня 2001 року на базі Центру правової інформатики (НДЦПІ НАПрН України) – структурного підрозділу Академії.

  Постановою президії НАПрН України від 25 травня 2012 року № 82/11 назву Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України було змінено на Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України (НДІІП НАПрН України).

  Першим керівником НДЦПІ НАПрН України у 2001 – 2010 роках був доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Швець Микола Якович.

  На цей час директором НДІІП НАПрН України є вчений у галузі права, історії та філософії, експерт з питань національної та міжнародної безпеки, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України Пилипчук Володимир Григорович.

  За роки існування Інституту було сформовано наукову школу правової інформатики, у здобутку якої є створені інформаційно-аналітичні системи, проблемно-орієнтовані комплекси й автоматизовані робочі місця для забезпечення законотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності. Дослідження в галузі правової інформатики заклали підґрунтя для становлення і розвитку інформаційного права як комплексної галузі права.

  За результатами виконаних розробок та впроваджених проектів група науковців НДЦПІ НАПрН України стали лауреатами премії імені Ярослава Мудрого.

  Офіційний сайт інституту