КОТ
Олексій Олександрович

директор КРЦ НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України,
член-кореспондент НАПрН України

ГРИНЯК
Андрій Богданович

заступник директора КРЦ НАПрН України
з наукової роботи,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України

ЛАПКО
Анатолій Григорович

заступник директора КРЦ НАПрН України
із загальних питань
кандидат юридичних наук

БІЛЕНКО
Маріанна Сергіївна

учений секретар КРЦ НАПрН України
кандидат юридичних наук