м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Київський регіональний центр
Національної академії правових наук України

Інформація про КРЦ НАПрНУ

ІСТОРІЯ:

Київський регіональний центр Національної академії правових наук України функціонує з 1994 року. Центр об’єднує в системі Академії 30 академіків та 42 членів-кореспондентів, що працюють в Київському регіоні.

Президент України своїм розпорядженням від 15 березня 1995 року N56/95-рп «Питання забезпечення діяльності Академії правових наук України» надав у користування НАПрН України будинок по вулиці Пилипа Орлика, 3 (пам’ятка місцевого значення) з метою розміщення в ньому Центру, де він і знаходиться до цього часу.

Протягом часу існування Центру його очолювали видатні учені-правознавці: Бурчак Федір Глібович- державний діяч, один із співзасновників Академії, дійсний член (академік) АПрН України, Крупчан Олександр Дмитрович- дійсний член (академік) НАПрН України,Копиленко Олександр Любимович- член-кореспондент НАН України, дійсний член (академік) НАПрН України, Тихий Володимир Павлович- суддя Конституційного Суду України у відставці, дійсний член (академік) НАПрН України.

З 16 березня 2018 року Центр очолює Кузнєцова Наталія Семенівна- віце-президент НАПрН України, академік-секретар відділення цивільно-правових наук, дійсний член (академік) НАПрН України.

З моменту створення Центру на його базі та за участю вчених Київського регіону ведеться систематична наукова робота та проходять заходи, під час яких ухвалюються значимі для українського державо- і правотворення рішення.

Члени НАПрН України Київського регіону були залучені до розробки договорів про взаємодію та співробітництво у сфері боротьби з міжнародною злочинністю з різними країнами та законопроектів про їх ратифікацію, зокрема, зі Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії (18.04.1996), з Французькою Республікою (03.09.1998), з Королівством Швеція (25.03.1999) та низкою інших країн.

У 1996 році вчені-правники Київського регіону працювали над розробкою проекту Конституції України. Головою робочої групи з розробки проекту першої Конституції незалежної України був видатний вчений, державний діяч, перший голова Конституційного Суду України, один з співзасновників Академії, дійсний член НАПрН України Леонід Петрович Юзьков.

За участю членів НАПрН України відбувалося обговорення питання про внесення змін і доповнень до Закону України «Про Конституційний Суд України», змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У період з 2002 до 2006 року у Центрі перший Голова Державної судової адміністрації України разом з науковцями та членами НАПрН України брав участь в заходах по обговоренню питань щодо реформування судоустрою та статусу суддів в Україні.

Відповідно до Договору про наукове співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Національною академією правових наук України у Центрі Перший Омбудсман України та співробітники Секретаріату протягом багатьох років спільно з науковцями НАПрН України проводили науково-практичні заходи по розробці та удосконаленню законодавчих та інших правових актів щодо забезпечення прав і свобод людини.

Щорічний науковий здобуток членів НАПрН України Київського регіону визначається сталою кількістю публікацій, що перевищує 300 (не рахуючи статей-термінів у юридичних словниках), у тому числі не менше 30 монографій, підручників, коментарів.

З 2007 року на базі Центру було започатковано традицію проведення академічних читань, як однієї з форм наукової співпраці, де відбувається наукове обговорення найскладніших та найбільш актуальних проблем сучасного державотворення і правотворення в Україні. Ця традиція успішно розвивається поступово перетворюючись на постійну форму фахового, наукового спілкування членів НАПрН України та науковців Київського регіону. Результатом цієї роботи стало видання Центром низки збірників наукових доповідей членів НАПрН України.

ЗАСНОВНИКИ:

Національна академія правових наук України

ПАРТНЕРИ:
 • Київська міська державна адміністрація
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Апарат Верховної Ради України
 • Конституційний Суд України
 • Верховний Суд
 • Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України
 • Державне бюро розслідувань
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 • Національна академія Служби безпеки України
 • Національна академія внутрішніх справ України
 • Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України
 • Київський університет права НАН України
 • Міжрегіональна академія управління персоналом
 • ТОВ «Експертна юридична служба»
 • Громадська організація «Правничі ініціативи»
 • Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України»
ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:
 • Видавництво правової літератури «Юрінком-Інтер»
 • Видавництво «Право»
 • Газета українських юристів «Юридична практика»
 • Газета «Юридичний вісник України»
МІСІЯ:

Об’єднання і координація діяльності у Київському регіоні провідних науковців у сфері права, юристів-практиків, експертів та фахівців інших напрямів і спеціальностей з метою дослідження і вирішення актуальних юридичних проблем, що виникають в суспільстві і державі.

ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:
 • сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування у здійсненні ефективної правової політики у Київському регіоні, розробці та виконанні державних програм та актів законодавства України в частині, що потребує науково-правового обґрунтування та забезпечення;
 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права, підготовка експертних висновків, роз’яснень з питань застосування законодавства;
 • планування та координація науково-дослідної діяльності у галузі держави та права дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України Київського регіону;
 • координація діяльності наукових установ та відділеньНАПрН України,наукових центрів тощо, які знаходяться у Київському регіоні;
 • координація тематики наукових досліджень, що здійснюють заклади вищої освіти та науково-дослідні установи Київського регіону;
 • координація діяльності по формуванню та реалізації науково-технічних програм у галузі держави і права з МОН України, НАН України та національними галузевими академіями;
 • взаємодія з громадськими об’єднаннями в реалізації їх статутних завдань, спрямованих на захист прав і свобод людини і громадянина.

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна,
віце-президент - керівник Київського
регіонального центру НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України