м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Рада КРЦ

Рада КРЦ НАПрНУ

Для керівництва поточною роботою у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України створена Наукова рада на чолі з Керівником Центру.

До складу ради за посадою входять: академіки-секретарі відділень та директори науково-дослідних інститутів Академії, що розташовані у Київському регіоні, заступник головного ученого секретаря Академії та начальники відділів апарату Президії Академії, які працюють на базі Центру.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ РАДИ:

Голова Наукової ради:

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна – Віце-президент–керівник Київського регіонального центру НАПрН України.

Члени Наукової ради:

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович – академік-секретар Відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України;

КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна – академік-секретар Відділення цивільно-правових наук НАПрН України;

КРУПЧАН Олександр Дмитрович – директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака  НАПрН України;

ОРЛЮК Олена Павлівна – директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України;

ПИЛИПЧУК Володимир Григорович – директор Науково-дослідного інституту інформатики та права НАПрН України;

ХОМЕНКО Михайло Михайлович – завідувач сектору координації наукової діяльності та реформування юридичної освіти Управління планування і координації правових досліджень в Україні апарату Президії НАПрН України.