м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Новина

  • 22 Квітня

    Науково-практичний семінар на тему: «Зловживання правом в юридичному процесі»

    22 квітня 2019 року Київський регіональний центр Національної академії правових наук України спільно з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури м. Києва і Радою адвокатів м. Києва провів науково-практичний семінар на тему «Зловживання правом в юридичному процесі».

    Захід було проведено у формі дискусійного засідання в якому взяли участь: віце-президент- керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Кузнєцова Наталія Семенівна, суддя Верховного Суду, Голова Ради суддів України Ткачук Олег Степанович, суддя Верховного Суду Огурецький Василь Петрович, Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів міста Києва Орлов Ігор Федорович, Голова комітету Національної асоціації адвокатів України з питань прав захисту адвокатів України Боряк Ганна Леонідівна, Голова дисциплінарної палати КДКА міста Києва Риков Вадим Володимирович, Заступник Голови Національної асоціації адвокатів України Гвоздій Валентин Анатолійович, керівник Центру проблем правосуддя та формування єдиної судової практики Національної академії правових наук України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Кот Олексій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ України Хабло Оксана Юріївна, суддя у відставці, кандидат юридичних наук, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін науково-навчального інституту права Національного університету водного господарства та природокористування Штогун Сергій Григорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Коструба Анатолій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка Василина Наталія Володимирівна, а також провідні науковці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії СБУ, Національної академії внутрішніх справ України, Інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака, Національного університету водного господарства та природокористування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника» і практикуючі адвокати.

    Тематичні напрямки, які обговорювались: наукове обґрунтування поняття "зловживання правом" та його ключові ознаки; проблемні питання, пов’язані з виявленням зловживання правом у різних юридичних процесах; аналіз та узагальнення практики зловживання правом учасниками судового провадження та ін.