Нормативна база

Положення

Статут
КРЦ НАПрН
України

Стратегія розвитку
КРЦ НАПрН України
на 2021-2025 роки

Положення про
Вчену
раду

Положення про
обрання директора
КРЦ НАПрНУ

Положення про
проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад у КРЦ

Положення про
Раду
молодих вчених
КРЦ

Положення
про відділ дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства

Положення
про відділ забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти