Нормативна база

Положення

Статут
КРЦ НАПрН
України

Положення про
Вчену
раду

Положення про
обрання директора
КРЦ НАПрНУ

Положення про
проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад у КРЦ

Положення про
Раду
молодих вчених
КРЦ

Положення
про відділ дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства

Положення
про відділ забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти