Нове українське право

Нове українське право

Київ. Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
Засновник: Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
Видавець: Видавничий дім «Гельветика»