Розширене засідання відділення цивільно-правових наук НАПрН України

14 вересня 2021 року на базі Центру у змішаному форматі відбулося розширене засідання відділення цивільно-правових наук НАПрН України, на якому представлено доповідь завідувача кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки Західноукраїнського національного університету, кандидата юридичних наук, доцента Світлак Ірини Іванівни на тему: «Трансформація цивільних правовідносин з надання послуг в умовах цифровізації: теоретичні та практичні аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У засіданні взяли участь члени відділення, науковці Центру та представники різних цивілістичних наукових шкіл країни.