Відділ дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства

МІЛОВСЬКА
Надія Василівна

завідувач відділу, доктор юридичних наук, доцент

Наукові співробітники відділу:
Головні наукові співробітники:

 • ШАКУН
  Василь Іванович
  — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПрН України
 • ДЗЕРА
  Олександр Васильович
  — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України
 • КОЛОДІЙ
  Анатолій Миколайович
  — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України

 • ПОГРІБНИЙ
  Сергій Олексійович
  — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
 • МОНАЄНКО
  Антон Олексійович
  — доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
 • ФЕДОРЧЕНКО
  Наталія Володимирівна
  — доктор юридичних наук, професор
 • Провідні наукові співробітники:

 • КУЗНЄЦОВ
  Віталій Володимирович
  — доктор юридичних наук, професор

 • АТАМАНЧУК
  Наталія Іванівна
  — доктор юридичних наук, доцент
 • ОСТРОВСЬКА
  Богдана Василівна
  — доктор юридичних наук, доцент
 • ЗУБ
  Ігор Володимирович
  — кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України
 • МИХАЙЛОВА
  Ірина Юріївна
  — кандидат юридичних наук, доцент

 • ТЕРНАВСЬКА
  Вікторія Миколіївна
  — кандидат юридичних наук, доцент
 • ТОМКІНА
  Олена Олексіївна
  — кандидат юридичних наук
 • Старші наукові співробітники:

 • ГУЦУЛЯК
  Володимир Казимирович
  — кандидат юридичних наук
 • ПРОСТИБОЖЕНКО
  Олег Сергійович
  — кандидат юридичних наук
 • РУДЕЙ
  Владислав Степанович
  — кандидат юридичних наук
 • Науковий співробітник:

 • ШЕВЧИШИН
  Оксана Ігорівна
  — доктор філософії у галузі права.
 • Основними завданнями відділу є:

  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розроблення наукових проблем взаємодії держави та громадянського суспільства;
  • координація діяльності з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, громадськими організаціями та об’єднаннями щодо формування та реалізації наукових програм взаємодії держави та громадянського суспільства;
  • підготовка та організаційне забезпечення наукових заходів з питань взаємодії держави та громадянського суспільства;
  • організація та проведення на замовлення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб наукових та експертних досліджень, підготовка за їх результатами науково-правових висновків.

  Протягом 2021–2024 років відділ проводить дослідження фундаментальної наукової теми «Взаємодія правової держави, громадянського суспільства та особи: правові аспекти, практичні реалії, прогностичні зміни»

  Положення

  Положення
  про відділ дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства