м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Центр медико-правових досліджень НАПрН України та НАМН України

 • Центр медико-правових досліджень НАПрН України та НАМН України

  Керівник – член-кореспондент НАПрН України

  доктор юридичних наук, професор

  Стеценко Семен Григорович

  Центр утворений спільно з Національною академією медичних наук України на підставі постанови президії НАПрН України № 106/4 від 15 червня 2018 року «Про створення Наукових центрів, затвердження положень про них та погодження кандидатур керівників центрів» з метою вивчення проблем захисту прав людини в сфері медицини та формування науково-дослідницької бази в галузі медичного права України.


  Основні напрями роботи Центру медико-правових досліджень Національної академії правових наук України та Національної академії медичних наук України


  1. Науково-експертна діяльність

  • здійснення експертиз проектів нормативно-правових актів різної юридичної сили, організаційно-розпорядчих та інших документів, що виникають у практиці діяльності медичних установ;
  • розроблення і подання наукових і науково-практичних висновків, рекомендацій, пропозицій, інформаційно-аналітичних та інших матеріалів;
  • наукове супроводження правотворчої діяльності органів публічної влади у сфері охорони здоров’я;
  • участь науковців Центру у складі робочих груп та комісій, утворених при Президентові України, Кабінеті Міністрів України, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, комітетами Верховної Ради України, метою яких є розробка нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері медичної діяльності;

  2. Освітня діяльність

  • викладання курсу «Медичне право» для студентів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Охорона здоров’я»;
  • проведення освітніх заходів для практикуючих лікарів у рамках післядипломної освіти;

  3. Правотворча діяльність, ініціювання та розробка нормативно-правових актів з актуальних питань охорони здоров’я та медичної діяльності

  • за запитом зацікавлених осіб підготовка та наукове обґрунтування законопроектів, які вносяться у порядку законодавчої ініціативи Президентом України та Кабінетом Міністрів України в галузі медичного права;

   

  4. Правопросвітня діяльність

  • лекції, майстер-класи для різних категорій медичних працівників з актуальних питань правового регулювання медичної діяльності;
  • систематичне видання інформаційного бюлетеню з актуальних новин медико-правової спрямованості;

   

  5. Правовиховна діяльність

  • ініціювання проведення заходів, спрямованих на формування у студентів-медиків поваги до медичного права та права загалом;
  • проведення зустрічей, прес-конференцій, семінарів тощо з різними категоріями осіб з метою пропагування медико-правових знань;

   

  6. Теоретико-методологічна діяльність

  • формування науково-дослідницької бази медичного права України;
  • узагальнення міжнародного та кращого зарубіжного досвіду правового регулювання суспільних відносин у галузі медичної діяльності;
  • ініціювання проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів» та інших наукових та науково-практичних заходів з проблем розвитку медичного права;
  • підготовка наукових статей, монографій, посібників та інших наукових видань;

   

  7. Практична медико-правова діяльність

  • захист прав пацієнтів при наданні медичної допомоги;
  • захист прав медичних працівників та лікувально-профілактичних установ;
  • дослідження судово-медичних та судово-психіатричних особливостей впливу техногенних факторів на поведінку людини;
  • за запитом зацікавлених осіб забезпечення правового супроводу юридичних справ з питань медичного права.

  Інформаційне, методичне та організаційно-технічне забезпечення роботи Київського регіонального центру НАПрН України, наукових центрів та інших структурних підрозділів здійснює Відділ науково-методичного та організаційного забезпечення діяльності Київського регіонального центру НАПрН України, який є структурним підрозділом Управління планування і координації правових досліджень в Україні апарату президії Національної академії правових наук України.