Монографії та збірники наукових праць

ПРАВОТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Збірник наукових праць присвячено актуальним питанням законодавчого врегулювання правотворчої діяльності в Україні, забезпеченню якісної систематизації законодавства, зорієнтованої на потреби правозастосовної практики і здатної вирішувати перспективні та поточні завдання щодо формування належного правопорядку в державі. Особливу увагу приділено юридичній силі та ієрархії нормативно-правових актів, правовому статусу суб’єктів правотворчої діяльності в Україні, особливостям планування та прогнозування правотворчої діяльності, розробці концепції проєкту нормативно-правового акта. Визначено завдання науково-правової експертизи та її вплив на розвиток і якість законодавства, особливості дії нормативно-правового акта в часі, просторі та за колом осіб, а також роль та значення правового моніторингу як дієвого інструменту забезпечення якості законодавства України. Сформульовано низку пропозицій щодо законодавчого врегулювання правотворчої діяльності в Україні.

[Читати далі]

РЕКОДИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ЧАСУ

Монографія є другим оновленим і доповненим виданням, яке присвячене аналізу основних напрямів оновлення (рекодифікації) Цивільного кодексу (ЦК) України. До авторського колективу монографії увійшли автори Концепції оновлення Цивільного кодексу України, члени Робочої групи з підготовки законопроекту з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України, провідні українські цивілісти. У роботі розглянуто ґенезу та сучасний стан приватного права, основні чинники і передумови рекодифікації Цивільного кодексу України. Окреслено теоретико-методологічні засади оновлення цивільного законодавства. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення та гармонізації правового регулювання приватних відносин. Видання доповнене доповідями пленарного засідання XI Міжнародного цивілістичного форуму «Концепція оновлення Цивільного кодексу України очима зарубіжних експертів», а також матеріалами обговорення проблем речового, договірного та деліктного права, яке відбулося в межах панельних дискусій форуму.

[Читати далі]

Правове регулювання акцизного оподаткування в умовах сучасних викликів та тенденцій розвитку правової держави

Монографію присвячено найбільш проблемним та дискусійним питанням правового регулювання акцизного оподаткування в Україні. Авторами проаналізовано історичні передумови становлення та адміністрування акцизного податку; розкрито поняття, ознаки та особливості акцизного оподаткування; досліджено оподаткування акцизним податком спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, транспортних засобів та електроенергії. Значну увагу приділено вивченню зарубіжного досвіду правового регулювання акцизного оподаткування та внесення пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства України на сучасному етапі.

У пропонованій монографії здійснено спробу комплексно дослідити правове регулювання акцизного оподаткування в умовах сучасних викликів та тенденцій розвитку правової держави.

[Читати далі]