Результати конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України

За результатами проведеного конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України обрано:

 • Доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України Гриняка Андрія Богдановича – на посаду заступника директора Центру з наукової роботи.
 • Доктора юридичних наук, професора Пленюк Мар’яну Дмитрівну – на посаду ученого секретаря Центру.

По відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти:

 • Кандидата юридичних наук, доцента Хоменка Михайла Михайловича – на посаду завідувача відділу, за сумісництвом, на 0,5 посадового окладу.
 • Доктора юридичних наук, доцента Міловську Надію Василівну – на посаду головного наукового співробітника.
 • Доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України Носіка Володимира Васильовича – на посаду головного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,5 посадового окладу.
 • Доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАПрН України Шумила Миколу Єгоровича – на посаду головного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,5 посадового окладу.
 • Кандидата юридичних наук, Заслуженого юриста України Єфіменка Леоніда Васильовича – на посаду провідного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,5 посадового окладу.
 • Доктора юридичних наук, професора Костюченко Олену Євгенівну – на посаду провідного наукового співробітника.
 • Доктора юридичних наук, доцента Красицьку Ларису Василівну – на посаду провідного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,5 посадового окладу.
 • Кандидата юридичних наук Простибоженка Олега Сергійовича – на посаду старшого наукового співробітника, на 0,5 посадового окладу.

По відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства:

 • Доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Монаєнка Антона Олексійовича – на посаду головного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,25 посадового окладу.
 • Доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України Погрібного Сергія Олексійовича – на посаду головного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,25 посадового окладу.
 • Доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, дійсного члена (академіка) НАПрН України Шакуна Василя Івановича – на посаду головного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,5 посадового окладу.
 • Кандидата юридичних наук, доцента Атаманчук Наталію Іванівну – на посаду провідного наукового співробітника.
 • Доктора юридичних наук, доцента Великанову Марину Миколаївну – на посаду провідного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,5 посадового окладу.
 • Кандидата юридичних наук Гуцуляка Володимира Казимировича – на посаду провідного наукового співробітника, на 0,5 посадового окладу.
 • Кандидата юридичних наук, Заслуженого юриста України Зуба Ігоря Володимировича – на посаду провідного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,5 посадового окладу.
 • Кандидата юридичних наук Самородова Артема Сергійовича – на посаду провідного наукового співробітника, за сумісництвом, на 0,5 посадового окладу.
 • Кандидата юридичних наук Томкіну Олену Олексіївну – на посаду провідного наукового співробітника.
 • Кандидата юридичних наук Рудея Владислава Степановича – на посаду старшого наукового співробітника.

Результати конкурсу затверджено Вченою радою Центру 11 червня 2021 року, протокол № 6.

Конкурсна комісія