Відділ дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства

Наукові співробітники відділу:
Головні наукові співробітники:

 • ШАКУН
  Василь Іванович
  — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПрН України

Провідні наукові співробітники:

 • ВЕЛИКАНОВА
  Марина Миколаївна
  — доктор юридичних наук, доцент
 • ГУЦУЛЯК
  Володимир Казимирович
  — кандидат юридичних наук
 • ЗУБ
  Ігор Володимирович
  — кандидат юридичних наук
 • САМОРОДОВ
  Артем Сергійович
  — кандидат юридичних наук
 • ТОМКІНА
  Олена Олексіївна
  — кандидат юридичних наук
 • Старший науковий співробітник:

  • РУДЕЙ
   Владислав Степанович
   — кандидат юридичних наук

  Науковий співробітник:

  • ШЕВЧИШИН
   Оксана Ігорівна
   — доктор філософії у галузі права.

  Основними завданнями відділу є:

  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розроблення наукових проблем взаємодії держави та громадянського суспільства;
  • координація діяльності з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, громадськими організаціями та об’єднаннями щодо формування та реалізації наукових програм взаємодії держави та громадянського суспільства;
  • підготовка та організаційне забезпечення наукових заходів з питань взаємодії держави та громадянського суспільства;
  • організація та проведення на замовлення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб наукових та експертних досліджень, підготовка за їх результатами науково-правових висновків.

  Протягом 2021–2024 років відділ проводить дослідження фундаментальної наукової теми «Взаємодія правової держави, громадянського суспільства та особи: правові аспекти, практичні реалії, прогностичні зміни»

  Положення

  Положення
  про відділ дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства