Збірники матеріалів конференцій, круглих столів та семінарів

ПРАВОВА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

20 травня 2022 року у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України проведено науково-практичну конференцію «Правова наука та освіта в умовах воєнного стану», присвячену Дню науки, у якій взяли участь представники наукових установ і закладів вищої освіти України, молоді вчені, аспіранти та студенти, працівники з практичним досвідом роботи. До збірника увійшли тези доповідей з актуальних питань сучасної правової науки та юридичної освіти в умовах дії в Україні воєнного стану.

[Читати далі]

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: ПРАВО, БЕЗПЕКА, СВІТ»

До збірника увійшли тези наукових доповідей з проблем піднятих на конференції. Збірник стане у пригоді науковим, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та наукових установ, докторантам, аспірантам, студентам юридичного спрямування, юристам, адвокатам, правозахисникам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, іншим особам, яких цікавлять актуальні проблеми юриспруденції.
У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та стилістика авторських текстів, які були запропоновані учасниками конференції.

[Читати далі]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УНОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

18 листопада 2021 року у Київському регіональному центрі НАПрН України проведено круглий стіл, присвячений питанням унормування вищої юридичної освіти, у якому взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та працівники з практичним досвідом роботи.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практикуючих юристів, а також аспірантів, здобувачів та студентів.

[Читати далі]

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

7 жовтня 2021 року у Київському регіональному центрі НАПрН України проведено круглий стіл, присвячений питанням підвищення якості викладання галузевих юридичних дисциплін, у якому взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та працівники з практичним досвідом роботи.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів, здобувачів та студентів.

[Читати далі]

ЕТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

9 вересня 2021 року у Київському регіональному центрі НАПрН України проведено семінар, у якому взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та працівники з практичним досвідом роботи.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів, здобувачів та студентів.

[Читати далі]

НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

12–13 жовтня 2021 року у Київському регіональному центрі НАПрН України проведено XI Міжнародний цивілістичний форум «На шляху до європейського приватного права», в якому прийняли участь міжнародні експерти, науковці, викладачі, практикуючі юристи. До збірника увійшли тези доповідей закордонних та вітчизняних учених з питань модернізації цивільного законодавства за чотирма напрямами: 1) погляд іноземних експертів; 2) перспективи модернізації речового права; 3) рекодифікація договірних зобов’язань; 4) рекодифікація недоговірних зобов’язань.

Видання адресоване науковим та науково-педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, суддям, адвокатам, нотаріусам та всім, хто цікавиться актуальними проблемами взаємодії людини, держави та громадянського суспільства.

[Читати далі]

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНИХ ВІДНОСИН

24 вересня 2021 року у Київському регіональному центрі НАПрН України Радою молодих вчених проведено науково-практичний семінар «Актуальні проблеми правового регулювання іпотечних відносин», у якому взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти, а також працівники з практичним досвідом роботи. До збірника увійшли тези доповідей з питань передання в іпотеку об’єктів незавершеного будівництва, особливостей іпотеки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виселення боржника з іпотечного житла та інших актуальних питань правового регулювання іпотечних відносин.

Видання адресоване науковим та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам та всім, хто цікавиться актуальними питаннями іпотечних правовідносин.

[Читати далі]

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ОСОБИ І ДЕРЖАВИ: ВЕКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ

22 червня 2021 року у Київському регіональному центрі НАПрН України проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 25-й річниці Конституції України, в якій прийняли участь науковці, викладачі, аспіранти, та працівники з практичним досвідом роботи.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів, здобувачів та студентів.

[Читати далі]

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКООРІЄНТОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ЮРИСТІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РЕФОРМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

20 травня 2021 року у Національному університеті «Одеська юридична академія» проведено Круглий стіл, в якому взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, та працівники з практичним досвідом роботи.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, викладачів, практикуючих юристів, представників юридичних клінік тощо.

[Читати далі]

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

20 квітня 2021 року у Київському регіональному центрі НАПрН України проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, в якій прийняли участь науковці, викладачі, аспіранти, та працівники з практичним досвідом роботи.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів, здобувачів та студентів.

[Читати далі]

АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

15 квітня 2021 року у Київському регіональному центрі НАПрН України проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, в якій прийняли участь науковці, викладачі, аспіранти, та працівники з практичним досвідом роботи.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, викладачів, практикуючих юристів, представників юридичних клінік тощо.

[Читати далі]

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС: ВИТОКИ, ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЧАСТИНА ІІ

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію «Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку», яка відбулась на базі Київського регіонального центру Національної академії правових наук України 18–19 грудня 2020 р.

[Читати далі]

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС: ВИТОКИ, ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЧАСТИНА І

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію «Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку», яка відбулась на базі Київського регіонального центру Національної академії правових наук України 18–19 грудня 2020 р.

[Читати далі]